Fund Secretariat

Dr. Pema Wangda

Dr. Pema Wangda / Executive Director

Dr. Kunzang Choden

Dr. Kunzang Choden / Manager, Program

Mr. Tobgay

Mr. Tobgay / Manager, Finance & Administration

Ms. Usha Kiran Chhetri

Ms. Usha Kiran Chhetri / Finance & Accounts Officer

Mr. Kuenzang Tobgay

Mr. Kuenzang Tobgay / Program & Communication Officer

Mr. Kinley Wangchuk

Mr. Kinley Wangchuk / Logistic & Administration